Yakıt ve Ateşleme Sistemleri


soru-cevapERDİNÇ AHMET CENGİZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ DERSİ SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik ateşleme sisteminin üstünlüklerinden değildir?

A) Yüksek devirlerde daha verimli ve güvenilir çalışır.               B) Endüksiyon bobinin verimini artırmaktadır

C) Sistemde mekanik aşınmalar en aza indirilmiştir.                   D) Sekonder devrede oluşan gerilim düşüktür.

E)Sistem ayar gerektirmez

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sinyal jeneratörünün görevidir?

A) Primer devre akımını kontrol eden transistoru tetiklemek          B) Sekonder devrede yüksek gerilim üretmek

C) Primer devre akım geçiş süresini ayarlamak                               D) Bujilerde kıvılcım çakmasını sağlamak

E) Sistemin verimini arttırmak

 

3. (I)Sivri uçlu elektrotlar yüksek gerilimi şasiye kolay boşaltır. (II) Elektrot sıcaklığı arttıkça buji çakma gerilimi azalır.(III) Buji tırnak aralığı büyüdükçe ateşleme gerilimi artar.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A). I              B).I-II-III                  C).I-II                  D).II-III                   E) II

 

4. Distribütörsüz ateşleme sisteminde silindirlerin ateşleme zamanlaması hangi sensorlardan sinyal alınarak belirlenir?

A) Faz, ÜÖN ve devir sensoru                    B) Vuruntu ve ÜÖN sensoru        C) Hava akış, faz ve devir sensoru

D) Vuruntu, devir ve faz sensoru                 E) Devir sensörü

 

5. (I) Supapların ve bujilerin yanmasına aşırı avans neden olur. (II)Motor devri arttığında gerekli avans miktarı azalır.(III)Ateşleme avansının katalog değerinden düşük olması yakıt tüketiminin artmasına neden olur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A)I-II-III              B)I-II              C)III                  D) II-III                  E)I-III

 

6. Emme manifoldu basıncını, elektrik sinyali cinsinden ölçerek ateşleme ve püskürtme zamanlarının belirlenmesi için elektronik beyine ileten sensör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) EGR sensörü         B) Mutlak basınç sensörü         C) ÜÖN sensörü        D) Su sıcaklık sensörü    E)Hepsi

 

7.  Piezo-elektrik kristal yapıya sahip olan, motorun çalışmasında oluşan titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek elektronik kontrol ünitesine bildiren sensör        aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vuruntu sensörü         B) ÜÖN sensörü         C) Hava sıcaklık sensörü      D) EGR konum sensörü    E)Hepsi

 

8. Egzoz manifoldu çıkışında, egzoz borusu özerine monte edilen, egzoz gazları içindeki oksijen yoğunluğunu ölçerek ECU’ne bildiren sensör hangisidir?

A) Hava sıcaklık sensörü      B) Lambda sensörü      C) Kam mili hall sensörü    D) Vuruntu sensörü  E)Hiçbiri

 

9. Emme zamanında her bir silindir için enjeksiyon zamanlamasının sırasal   düzenlemesinin oluşması için ECU ‘ya sinyal gönderen sensör hangisidir?

A) Hava sıcaklık sensörü                                 B) EGR konum sensörü                     C) Lambda sensörü

D) Kam mili hall sensörü                                E) Ü.Ö.N. Sensörü

 

10. Volana yakın bir yere monte edilen ve aldığı sinyali ECU’ne ileten ve bu sinyallerle ana hat basıncının ayarlanmasında, motor devrinin belirlenmesinde, ateşleme noktasının ayarlanmasında ve yakıt enjeksiyon noktasının belirlenmesinde kullanılan sensör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lambda sensörü                           B) Mutlak basınç sensörü                C) Krank mili pozisyon sensörü

D) EGR konum sensörü                     E)Hiçbiri

 

11. ECU devresi içindeki voltaj düşmelerini engelleyen yakıt enjeksiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kontak anahtarı      B)Konjektör          C)Selonoid rezistör             D.Bobin          E)Ana Röle

                                                                                                                                   

12. Gaz kelebeği konumlama milinin kelebek levyesi üzerine etkilemesiyle çalışan gaz kelebeği kapalı olduğunda silindirlere emilen hava miktarını düzenleyen yakıt     enjeksiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A)EGR valfı      B)Mikro motor      C)Basınç regülâtörü       D) Enjektör         E)Hava Filitresi

 

13. Eğer egzozda NOx miktarı artmış ise aşağıdaki sistemlerden veya sensörlerden hangisi arızalanmış olabilir?

A) EGR sistemi arızalanmıştır.                    B) Mutlak basınç sensörü      C) Emme havası sıcaklık sensörü

D) Gaz kelebeği pozisyon sensörü               E)Hiçbiri

 

14. Basınç regülatörünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıtın basıncını artırmak                                   B) Yakıtın basıncını azaltmak

C) Enjektörlere bağlı olan yakıt dağıtım borusundaki yakıtı belli bir basınçta tutmak

D) Yakıtı depoya geri göndermek.                           E)Yakıt miktarını ayarlamak

 

15. Aşağıdakilerden hangisi regülatörün görevi değildir.

A) Yakıtın basıncını yükseltmek                         B) Yüksek devirde havaya uygun yakıt göndermek

C) Motorun maksimum devrini sınırlamak         D) Motorun relantide çalışmasını sağlamak      E) Hiçbiri

 

16. Transfer pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıtı kesmek                                B) Yakıtı enjektöre göndermek               C) Yakıtı plancıra göndermek

D) Yakıtı regülatöre göndermek         E)Yakıtı sıkıştırmak

 

17. Commom-rail yakıt sisteminde püskürtülen yakıtın basıncı kaç bar’a kadar

yükseltilir?

A) 1200 Bar                B) 1050 Bar               C) 1000 Bar           D) 1550 Bar          E) Hiçbiri

 

18. EGR’nin anlamı nedir?

A)Egzoz gazı geri dönüşümü         B)Egzoz gazı çıkışı               C)Egzoz gazı basıncı

D)Egzoz ayarı                                 E)Egsoz sesi düşürücüsü

 

19. Aşağıdakilerden hangisi LPG yakıt sisteminin parçalarından değildir?

A) Multivalf          B) Hava kesici valf        C) Buharlaştırıcı (regülatör)      D) Gaz ayar vanası     E)Gaz filitresi

 

20. LPG/doğal gaz enjektörlerinin çalışma sıcaklığı kaç °C olmalıdır?

A) −35 °C ile +120 °C   B) −25 °C ile +140 °C      C) −15 °C ile +120 °C     D) −45 °C ile +150 °C.   E) Hiçbiri

Bir önceki yazımız olan Hereket İletim Ve Kontrol Sistemleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share on Facebook

Yakıt ve Ateşleme Sistemleri ile Benzer Yazılar:

10 Haziran 2013 Saat : 10:36

Yakıt ve Ateşleme Sistemleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam